Forbedelsene til forhandlingene med FA startet opp 31.3.2011. Trine Lise Sundnes skal lede forhandlingene som antakelig starter opp 28. april. Viser til pressoppslag om LO og NHO. Våre krav er en videreføring av hovedkravene fra oppgjøret i 2010.   Viktor