Drøftinger er gjennomført 5.5.2015 mellom LO Finans og HR/DNB. Kravene tar sitt utgangspunkt i det sentrale oppgjøret med en ramme på 2.7 % samt protokoll om likelønn i finansbransjen. Deler av kravet er innrettet mot likelønn og lavtlønn for ansatte under ltr 50 hvor det er flere jenter enn gutter. Profilen på oppgjørene har alltid vært et problem (hvem får lokale tillegg)