Forhandlingene med FNO starter opp 24.4.2013. For LO Finans stiller Astrid Waaler i forhandlingsutvalget.