Ref nyhetene fra FA, Finans Norge.

Forhandlingene ble avsluttet fredag 26.april 2013 kl 0220 og det ble oppnådd enighet mellom partene om et anbefalt forslag. Det generelle tillegget ble på 0,6 prosent pr 1.mai, minimum kr 2.200,- pr år.

Både tilbudets størrelse og innretning med prosenttillegg er ikke LO Finans sitt utgangspunkt til forhandlingene, spesielt er profilen feil. LO Finans ønsker faste kronetillegg for å heve normale inntekter.

Mer informasjon kommer.