Kroner 3.100 til alle lønnstrinn. En god profil på det sentrale oppgjøret.

Neste steg er lokale oppgjør i DNB og Nets. LO Finans står for en fordelingsprofil hvor en større del av pottene fordeles til normale lønnsinntekter, spesielt lavtlønn og kvinneprofil.