Møte i LO-huset 24.5.2011 hvor våre krav ble finpusset. Grunnlaget er som fra første forhandlingsdag 2 hovedelementer:

1) Kroner eller ramma ( hvor stort sentralt oppgjør og innretning (hvem får)

2) Kompensasjon for utdanning ( autorisasjon eksamen)

Finansnæringens lønnsglidning/overheng spiser opp en del av ramma, men LO-NHO oppgjøret legger en del føringer for lokale mellomoppgjør. Innretningen er alltid viktig for LO, mer av oppgjøret må tilfalle normale lønninger. Opp til lønnstrinn 42 er det flest kvinner, deretter blir det flest menn. Kronetillegg gir alltid mer til normale lønningsposter, prosenttilegg gir over tid  større forskjeller.  

Det er lagt planer for eventuell streik og alt materiell er ferdig til utsending, løpesedler mm. Vi er med andre ord i posisjon til neste uke.

LO er garantisten som sikrer arbeidet mot sentrale oppgjør og mer kontroll på lønnsutviklingen for normale inntekter, følg med! 26.5.2011 Viktor