Møter med Meklingsmannen fra kl 1000 og utover. Vi legger ut informasjon fortløpende. Løpesedler, mm blir lagt ut på nettet i dag. Tirsdag fra kl 0800 er det kun tillitsvalgte som er streikevakter. Alle medlemmer holder seg i seg hjemme fra kl 0800 hvis lokal tillitsvalgt ikke har avtalt noe annet. Nettet vil være oppdatert fortløpende. 6.6.kl 0730 Viktor