Lo har sendt brev til Riksmeklingsmannen om brudd i forhandlingene. Det er også sendt brev til FA om varsel om plassoppsigelser. Banken har sendt over uttaksliste for personer som er medlemmer av frikrets for 2011.  Krets/forbund/LO arbeider videre med forberedelser til mekling. 6.5.2011 Viktor