Møter med vårt forbund Postkom om forberedelser til eventuell streik. Nettsiden får eget nyhetsfelt for løpende streikenyheter, etablering av  egen e-postadresse som kan brukes av alle medlemmer. Løpesedler, sjekklister er under arbeid. Alt materiell vil bli lagt ut på nettsiden. Selve forhandlingene starter først opp 31.5. og varer inntil eventuell enighet er til stede eller et brudd er konstatert.  Eventuelle spørsmål kan rettes til kretskontoret. 20.5.2011 Viktor