Start mekling 31.5. kl 1100 hos Riksmeklingsmannen, innledende runde. Arbeidet fortsetter 1.6 , deretter pause fra til 1.6. hvor meklingen fortsetter inntil en avgjørelse foreligger. Vårt forbund legger også ut informasjon på sin nettside, www.postkom.no og via SMS-meldinger til de som har påmeldt. Fra vårt forbund deltar Håvard Sivertsen og Viktor Sæther.  1.6.2011 Viktor