Årets oppgjør er et mellomoppgjør som i hovedsak bare skal forhandle om justeringer i lønnsnivået.

LO har fremmet krav om 1 krone til alle og 3 kroner til de lavest lønnende, en klar profil.

LO gikk inn i oppgjøret med mål om å få satt ned et utvalg som skal utrede tjenestepensjonsordningen i privat sektor. LO vil avtalefeste disse pensjonene slik at arbeidsgiverne ikke kan forandre dem etter eget ønske. Det ser ut til at dette spørsmålet blir flyttet til hovedoppgjøret i 2014.

Profilen er satt av LO, lavtlønnsprofil og sentrale forhandlinger av lønnsoppgjør. Noe å lære av innen finanssektoren.