Jf intranettartikkel i dag i DNB. Det er sentralt at all kompetanse teller i ansettelser, også realkompetanse. Like viktig er det å legge til rette for etterutdanning så det går an å kombinere jobb, utdanning og privatliv uten å bli helt utbrent. Det må arbeidsgiver legge til rette for. Tariffavtalene kan bli bedre på dette området. Likeledes må stillingene kunngjøres på en slik måte at du tør å søke, mer vektlegging på utvikling i stillingen enn å være ferdig uteksaminert  i alle krav som stilles.

Vi minnes fortsatt tilretteleggingen for finansrådgiverne og deres behov for å tilrettelegge opplesingen til eksamen. Og vi nevner ikke lønnskompensasjonen for å satse på utdanning og søke på slike krevende stillinger.