Protokoll underskrevet og oppsigelsene i juli måned er løst iht avtaleverket mellom HR og LO Finans (Postkom/Handel og Kontor).

Våre medlemmer har fått nye oppgaver i Mirror Accounting. Mirror Acounting vurderer sitt avtaleforhold med arbeidsgiverforeningen og har samtidig sakt opp lokale avtaler. LO Finans vil ta vare på sine medlemmer og starte eventuelt reforhandlinger av lokale avtaler hvis det blir nødvendig. Kontaktperson i saken Viktor Sæther.