Mekling i tariffoppgjøret i finans

Tariffoppgjøret i finans er til mekling hos Riksmekleren tirsdag 29. og onsdag 30. Oppnås det ikke enighet innen kl 24.00 på siste meklingsdag, kan streik være et faktum torsdag 31. mai kl 08.00.

 

En streik kan få store samfunnsmessige konsekvenser.

Alle våre medlemmer blir tatt ut i streik og det blir streikevakter på alle våre kontorer, og en del kontorer vil ikke kunne opprettholde normal drift og må stenge banken/kontoret.

Det er en lovpålagt taushetsplikt om hva som foregår under mekling.

– Det vil vi respektere og vi må nå bare avvente utfallet. Det er mekleren som først vil orientere om utfallet gjennom media.

Det vil komme fortløpende informasjon fra HK

Det kan også rettes spørsmål til HKs Hovedkontor eller LO Finans.

Kontaktinformasjon til HK finner dere her http://www.hkinfo.no/Kontakt-oss og til LO Finans finner dere her https://lofinans.no/kontakt-oss/.

 LO Finans sin leder Åse Blomkvist  vil for øvrig sitte i forhandlinger og kan være vanskelig å få tak i så bruk gjerne streik@hkinfo.no, når ikke din lokale tillitsvalgt har mulighet til å svare deg.

Vi håper på en løsning, men er forberedt på streik.

 

Hvorfor ble det brudd?

Vi har krevd AFP- slitertillegg som de andre i privat sektor har fått, rettferdig lønn og rett til tariffavtale i virksomhetene. Det ville ikke Finans Norge gå med på. Derfor ble det brudd.

Kravene det står om 

  • En trygg og rettferdig avtalefestet pensjon (AFP) med slitertillegg
  • En bedre lavlønnsprofil på oppgjøret som et viktig skritt på veien til likelønn
  • Samme rett for LO til å inngå tariffavtale med Finans Norge som andre forbund

Slitertillegg

Det handler om å sikre arbeidstakere som slutter helt i arbeid ved fylte 62, 63 og 64 år, en bedre pensjon gjennom et eget kronetillegg.

Dette er noe arbeidstakerne i NHO, Virke og Spekter har fått, vi krever bare å få det samme.

Lavlønnsprofil

Finans Norge tilbød 0,55 prosent, minimum 2 700 kroner. Det er under halvparten av lavlønnstillegget ansatte på NHO-området fikk.

Lave tillegg sentralt gir ofte mer til fordeling lokalt. Svært mange ansatte får kun det sentrale tillegget, mens de høyest lønte får en større andel lokalt. Dette øker lønnsforskjellene.   

Det vi krever nå er en bedre lavlønnsprofil på oppgjøret som et viktig skritt på veien til likelønn. Det handler om å redusere lønnsgapet i en lønnsom næring.

Rett til å opprette tariffavtaler

I dag gjelder Finansforbundets sentralavtale for alle medlemsbedrifter i Finans Norge. LOs forbund har ingen rett til tariffavtale, men er prisgitt hva Finans Norge bestemmer. Dette begrenser organisasjonsfriheten i næringen. Derfor krevde LO like vilkår for å opprette tariffavtale.