Posten vil stenge 149 egendrevne postkontorer. Viser til nettsiden til Postkom og Posten Norge.

Endringene vil ha betydning for våre finansrådgivere som er plassert på postkontorer og interne oppgaver knyttet til postkontornettet.

En historisk  distribusjonskanal vil forsvinne.