Et nettmøte som viser spredningen på spørsmål knyttet til privat og offentlig pensjon, oppfattelse av rutiner rundt virkemiddelpakker og hva med  kombinasjon av pensjon og virkemiddelpakker. Det er viktig å bruke de kanaler som finnes hos DNB Liv, Statens pensjonskasse eller lokalt NAV-kontor.

Bruk intranettsiden i DNB og les igjennom de avsnitt som gjelder omstilling, spesielt Omstilling ny konsernstruktur. Under tittel hva med virkemiddelpakke og pensjon ligger det oppdatert tekst om spesielt Statens Pensjonskasse (SPK) og uttak av AFP i forbindelse med virkemiddelpakke. Det har skjedd endringer med Statens Pensjonskasse.

Uansett ståsted, du må selv ta avgjørelsen over din framtid. Kilde Viktor