Ja vi kan undre på hva som er nytt under konsernlogoen. Dette virker kjent fra tidligere prosesser. Hva dreier ledelse seg egentig om ? Forslagene som har kommet, er for meg helt naturlige oppgaver som en våken leder griper fatt i. New Deal dreier seg om å gå fra ord til handling, så følg med og spørr nærmeste ledere hva de har gjort. Virkelig kulturendringer krever mer enn løse tiltak her og der. Kretsleder ønsket seg på fellessamlingen i Stavanger kortere og færre møter for å sette mer fokus på framtiden og ikke etterrapporteringer. Det er i framtiden mulighetene ligger og for å få full uttelling på mulighetene som ligger i avtaleverket og etablerte møter i konsernet.

Mer stoff om omstillinger mm kommer i neste nummer av bladet LO Finans.