Arbeidsutvalget i HK Finans avdeling 8 har denne uken vært i Stockholm for å pleie samarbeidet med våre nordiske samarbeidsforeninger.  Konferansen foregikk i lokalene til Folksam på Søder i Stockholm.

Det er veldig viktig for HK Finans å opprettholde et nordisk samarbeid med tilsvarende LO-tilknyttede foreninger i de nordiske land, sier Knut Bekkevold.  Denne gangen var det våre venner i Folksam som var verter for konferansen, der deltakerne kom fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene. 

Det er svært viktig for oss å se sammenhengen for bank- og forsikringsansatte i Norden.  Ofte blir vi oppmerksomme på nye trender og arbeidsmåter gjennom dette samarbeidet.  I tillegg til de faglige sakene på konferansen ble det tid til en presentasjon av Folksam ved viseadministrerende direktør Tomas Norderheim og trygghetsspaner Håkan Swärdman. 

HK Finans er nå den nest største foreningen i dette samarbeidet.  Bare Færøyene kan skilte med flere medlemmer enn oss. 

Her ser vi Tomas Norderheim presentere Folksam.