LO Finans har tatt ledelsens informasjon som er gitt til etterretning.  Vi legger sterk vekt på at HR plan og Omstillingsverket blir brukt med skjønn og forståelse i forhold til det de ansatte skal igjennom.

Vi forutsetter at lederne har tilstrekkelig opplæring og støtte til å gjennomføre en krevende omstilling for både ansatter og ledere.

LO Finans Postkom har erfaringer  med tidligere nedleggelse av mange postkontorer. Den erfaringen tar vi med oss i vår håndtering av nedleggelsene.

Vi vektlegger de ansattes reise i omstilling og bistår med både råd og veiledning.