Ny bankhverdag i DNB

4. februar 2016

LO Finans har tatt ledelsens informasjon som er gitt til etterretning.  Vi legger sterk vekt på at HR plan og Omstillingsverket blir brukt med skjønn og forståelse i forhold til det de ansatte skal igjennom.

Vi forutsetter at lederne har tilstrekkelig opplæring og støtte til å gjennomføre en krevende omstilling for både ansatter og ledere.

LO Finans Postkom har erfaringer  med tidligere nedleggelse av mange postkontorer. Den erfaringen tar vi med oss i vår håndtering av nedleggelsene.

Vi vektlegger de ansattes reise i omstilling og bistår med både råd og veiledning.