HK Finans har tegnet ny bedriftsavtale for sine medlemmer ved Sparebank1 Kundesenter AS i Stavanger.  Bedriftsavtalen gjelder fra 1. januar 2013.

Bedriftsavtalen ved Sparebank1 Kundesenter AS er historisk, fordi avtalen inneholder åpningstider som går langt utover hva som har vært vanlig i finansbransjen tidligere.   Avtalen åpner for arbeid på lørdager og søndager, i tidsrommet 07.00 til 24.00.

Bedriftsavtalen er gyldig fram til 31.12.2013, og gjelder kun for det nasjonale kundesenteret.  Spesielle kompensasjonsregler for  ubekvem arbeidstid er tatt med i bedriftsavtalen.