HK Finans vil be om tariffavtale etter at det er dannet en lokal HK Finans klubb på kundesenteret til IF i Sarpsborg.  Den nye klubben har hittil fått ca 15 medlemmer, og det er dannet et eget styre i klubben.

Det nye klubbstyret består av Nina Eriksen (leder), Vivi Olsen (nestleder), Sokol Berisha (kasserer), Linda Wastrup Nyman (sekretær) og Barbro Orlie (styremedlem).  

Leder i HK Finans Knut Bekkevold er veldig fornøyd med at det er opprettet en egen HK Finans klubb i IF.  Han påpeker imidlertid at den nye klubben vil få en tøff vei å gå, men at HK Finans skal tre støttende til ved behov.  Å bygge en klubb og få laget en tariffavtale kan ta tid.  Det vil bli viktig med jevne medlemsmøter fremover, sier Bekkevold.

Det jobber ca 70 personer ved IFs kundesenter i Sarpsborg i dag.

Vi ønsker våre nye medlemmer i IF velkommen til HK Finans.