– Den største utfordringen nå er at IA-avtalen følges opp i virksomhetene og at flere slutter seg til IA-avtalen. Dette er avgjørende for å lykkes, sier LO-leder Roar Flåthen, som er tilfreds over at en ny IA-avtale er i havn. Les mer på LOs nettsider.