Nåværende konsernavtale utgår november måned. Nye forhandlinger skal starte opp. Prioriteringer utarbeides sammen med de lokale tillitsvalgte. Uansett vil arbeidstidsbestemmelser, bedre lønnsstatistikker og kompensasjon for pålagt utdanning stå sentralt. Alle særavtaler må harmoniseres og så langt som mulig samles i konsernavtalen.  17.10.2011 Viktor