Ny avtale ble signert 29.2.2012.

Konklusjon – et både og.

På plussiden:

Forhandlingene har vært konstruktive og utfordrende.

Avtalen har blitt strammet opp og gjort mer lesbar.

På minussiden:

Liten vilje til å innføre en minstelønn i et konsern med store lederlønninger og bonuser. Men det er gjort et positivt løft i lønnsrammene, spesielt i ramme 3 som berører mange ansatte.

Finansrådgiverne har fått et løft for de lavest lønnede, bra. Men LO Finans ønsker en kompensasjon for allesom har tatt eksamen, en bransjekunnskap som banken er helt avhengig av.

Kompensasjon for ubekvem arbeidstid må justeres oppover. Utvidede åpningstider gir banken økte inntekter, noe bør tilfalle de som er direkte berørt.

Kommentarer blir lagt ut fra HR på intranett i løpet av de nærmeste dagene. Kampen om bedre grunnlønn og rettferdige lønnsoppgjør fortsetter i vårens hovedoppgjør.  Viktor