På årsmøtet til HK Finans Nord-Norge ble Thorgeir Kristensen valgt til ny leder og Liv-Karin Knudsen Olset til ny nestleder.  Nytt styremedlem ble Trond Hanssen, mens kasserer Svein-Kristian Sjåfjell og sekretær Jan Morten Boquist forsetter i sine styreverv.  

Thorgeir Kristensen overtar som leder i HK Finans Nord-Norge etter Ole Salomonsen, som går inn i pensjonstilværelsen i mars 2013. 

Det nye styret i HK Finans Nord-Norge blir etter årsmøtet seende slik ut:

Thorgeir Kristensen, Fauske, leder
Liv-Karin Knudsen Olset, Tromsø, nestleder
Svein-Kristian Sjåfjell, Bodø, kasserer
Jan Morten Boquist, Bodø, sekretær
Trond Hanssen, Tromsø, styremedlem

Turid Eriksen, Tromsø, 1. varamedlem
Annie Wolden Larsen, Bodø, 2. varamedlem

Ulf Mathisen, Hammerfest, revisor 1
Anne Sønvisen, Alta, revisor 2

Greta Wilhelmsen, valgkomitèmedlem
Magne Overvik, valgkomitèmedlem
Bente Schanche, valgkomitèmedlem

Thorgeir Kristensen og Liv-Karin Knudsen Olset ble valgt til å representere HK Finans Nord-Norge på årsmøtet til HK Finans avdeling 8.

Det nye styret i HK Finans Nord-Norge: F.v. Trond Hanssen, Liv-Karin Knudsen Olset, Thorgeir Kristensen, Jan Morten Boquist og Svein-Kristian Sjåfjell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtroppende leder i HK Finans Nord-Norge Ole Salomonsen.