Da har LO Finans fått på plass ny nettside på plass.HK fians og FALO/Postkom har nå en felles plattform for LOs synspunkter i forhandlingene med FA og lønnsdannelsen innen finanssektoren i Norge. Vi skal lage en link fra FALOs nettside i nærmeste framtid. Det er all mulig grunn til å følge med!