HK Finans har i løpet av sommeren laget en ny nettside som du finner på www.lofinans.no.

Nettsiden er et samarbeid mellom HK Finans og LO Finans krets Postkom.  Sistnevnte har samme tariffavtale som oss, og det er derfor praktisk med en felles nettside med tanke på fremtiden.

Fremover vil alle nyheter som vedrører HK Finans bli publisert her.  Du kan også finne oppdaterte lister med bilder av tillitsvalgte i HK Finans over hele landet.