Vi viser til alle oppslagene i Intranett DNB. Vi har lagt ut en del kommentarer til organisjonsendringen og sentrale prosjekter som har vært på nettet etter samtaler med Kommunikasjonsavdelingen.

I løpet av neste uke skal våre tillitsvalgte samles hvor å justere vår organisasjon til bankens organisasjon. Inntil videre gjelder den gamle organisasjonen med tilhørende tilitsvalgte. Vi kjører i gang en del medlemsmøter utover våren om bankens endringer, mellomoppgjøret og pensjonsreformen. Så meld dere på når møtene blir annonsert.

Noe dere lurer på så send noen ord til Kretskontoret.  Det blir uansett noen hektiske uker utover januar og februar.  Viktor