Viser til artikkel på intranett i DNB og lokale informasjonsmøter i PM Norge.  Tillitsvalgte ble formelt orientert på et SU-møte torsdag 20.8.2015.

Vår protokoll ble referert i artikkelen, hele protokollen:

Viser til hovedavtalen med Finansnæringens arbeidsgiverforening og konsernavtalen for DNB-konsernet. LO Finans vektlegger at hovedavtalens kapittel 4 og konsernavtalens kapittel V blir fulgt i den videre prosess. Spesielt § 5-2 prosjektdeltakelse. Tillitsvalgte skal gis anledning til å delta i prosjekter og øvrig arbeid som berører arbeidstakere. Involveringen skal skje så tidlig som mulig slik at de har reell mulighet til å påvirke beslutningene.

Vi holder lokale medlemsmøter der det  er ønsker om det. I Bjørvika holder vi møte med lokale tillitsvalgte i løpet av uka.

Endringsreisen til PM er omfattende og sentrale tillitsvalgte har behov for å få fram de spørsmål som «henger i lufta».

 

Viktor og Astrid