Nyheten om omlegging til Innskuddspensjon er lagt ut på nettsiden i DNB i dag. LO Finans sin kommentar står på høyre side.

LO Finans har deltatt på hele utredningen og er godt fornøyd med prosess og resultater. Vi har hatt gode møter og jobbet for vårt grunnprinsipp om at våre medlemmer ikke skal tape på omlegginger. Derfor er overgangsreglene eller kompensasjonsordningene viktig. Det har vi lykkes med uten at vi har forhandlingsrett på pensjon.

Vi har en god løsning som LO Finans ønsker å bygge videre på, ved neste korsvei ønsker vi å ha forhandlingsrett på pensjon. Det gir enda bedre utgangspunkt for fortsatt gode pensjonsordninger i framtiden.

Lurer du, kontakt kretskontoret.  Viktor