HK Finans Bank 1 har fremforhandlet en ny særavtale med Bank 1 Oslo AS om tilrettelegging av lesetid og kompensasjon ved godkjent autorisasjon for medlemmene.

Særavtalen er underskrevet av ledelsen 4. mai 2010.

Lesing i arbeidstiden

Det er nå tilrettelagt for 1 lesedag i forkant av Kunnskapsprøven.

I tillegg er det satt av tid for 4 kursdager for Kunnskapsprøven:

  • 1 kom i gang-dag
  • 1 dag til tema makroøkonomi
  • 1 dag til tema finansmarkeder, metoder og portefølje
  • 1 dag til produktgrupper (bank, fond, forsikring, m.m.)

Utover dette kan det settes av inntil 3 timer pr uke = 12 timer pr. mnd. = 36 timer på 3 mnd, tilsvarende 4 dager, individuelt tilpasset lokalt. Disse timene skal fordeles mellom egen lesing og felles kompetanseheving – ansvarlig lokalbanksjef. Tiden fra kl 08.00 til 09.00 skal fortrinnsvis benyttes til dette.

Ovennevnte utgjør til sammen 9 dager tilrettelagt lesetid/trening i forbindelse med Kunnskapsprøven.

I tillegg til lesing og undervisning/treningsopplegg ved Kunnskapsprøven kommer:

  • Trening til Praktisk prøve ref. utarbeidet informasjonsskriv
  • Opplæring tilrettelegges i arbeidstiden – ikke bruk av betalt overtid

Kompensasjon og stillingsbetegnelse

Kompensasjon til autoriserte rådgivere:

  • Rådgivere skal lønnsmessig innplasseres i lønnsgruppe 6 (tilsvarende lønnstrinn 35) og ytes minimum 2 lønnstrinn i tillegg.
  • Rådgivere som har lønnstrinn f.o.m. 35 – t.o.m. lønnstrinn 36 skal lønnsmessig ytes 2 lønnstrinn i tillegg.
  • Rådgivere/ledere som har lønnstrinn f.o.m. 37 skal lønnsmessig ytes 1 lønnstrinn i tillegg.

Tillegg ytes fra og med første måned etter avlagt godkjent Praktisk prøve.

Stillingsbetegnelse

  • Rådgivere som godkjennes som autoriserte i forhold til AFR-ordningen, gis stillingsbenevnelse ”Autorisert finansrådgiver”.

 

Avtalen gjelder fra 4. mai 2010.

 

Eventuelle spørsmål rundt særavtalen kan rettes til klubbleder Dordi Formoe på telefon 48103360.