Styret ønsker Håvard Saastad og Kjetil Strømme i Sparebank1 Modum velkommen som nye medlemmer i HK Finans.

Håvard Saastad og Kjetil Strømme er våre to første medlemmer i Sparebank1 Modum, og vi håper selvsagt at de skal bli mange flere etterhvert.

Nybrottsarbeid i distriktene vil være et av satsningsområdene til HK Finans avd 8 fremover.

Styret ønsker begge velkommen på laget.