Særavtale om arbeidstidsordninger for avdeling Billån Etablering, Bergen

Særavtale om arbeidstidsordninger for Operations – Betalingstjenester

Avtale om dispensasjon fra arbeidsmiljølovens § 10-8 om daglig arbeidsfri

28.9. Viktor