Intet går så fort som en ukes ferie.

Konsernavtalen er fortsatt under arbeid og skal forhandles videre inntil en enighet om ny avtale foreligger. Våre krav til endringer er de samme basert på forslag fra medlemsmøtene i 2011. Nytt lønnssystem er nødvendig, men hvordan få til en enkelt og forståelig system ? Minstelønn og sentrale oppgjør er vel ingen nyhet fra oss til for de andre partene. Flere andre prosjekter starter opp i nærmeste framtid og vi kommer tilbake til dem fortløpende. Viktor