Nytt nummer av medlemsbladet LO Finans er nå under utsendelse til alle medlemmer. 

 

Les medlemsbladet her.