HK Finans avd. 8 avholdt 10. mars 2011 sitt årsmøte på Rica Hotel Hamar.

Leder Knut Bekkevold (SB1G) og kasserer Ole Salomonsen (SNN) var ikke på valg da avdelingen gjennomførte sitt årsmøte på Rica Hotel Hamar 10. mars 2011.

Vigdis Nybøle Rekdahl (Halden) ble valgt til ny nestleder og Elin Struperud (SB1G) tok gjenvalg som sekretær for to nye år.

Etter et benkeforslag fra HK Finans Bank 1 om utvidelse av arbeidsutvalget til fem medlemmer, ble Jan Grenaker (Oslo) valgt til webredaktør for to år.

Det øvrige styret i HK Finans avd. 8 vil etter årsmøtet bestå av:

 • Bjørn Matland (Vest)
 • Dordi Formoe (Oslo)
 • Rune Svendsen (SB1G)
 • Widar Evensen (Hedmark)
 • Mari Fonn (BV)
 • Tor Ege (SR)
 • Kim Jelle (NV-SS)
 • Jon Vidar Simensen (Nøtterøy)
 • Tove Wallin-Kjeserud (RVS)
 • Tom Ivar Evensen (Telemark)
 • Berit Aakre (SR)
 • Ett styremedlem fra Western Union som ennå ikke er oppnevnt.