På årsmøtet til LO Finans HK 6. mars ble det valgt nytt styre og arbeidsutvalg.  Nedenfor kan du lese mer om den nye styresammensetningen.

Det nye arbeidsutvalget i LO Finans HK vil fra 6. mars 2013 bestå av Knut Bekkevold, Vigdis N Rekdahl, Tor Ege, Åse Blomkvist og Jan Grenaker. Leder Knut Bekkevold var ikke på valg denne gangen, mens nestleder Vigdis N Rekdahl og webredaktør Jan Grenaker ble gjenvalgt for to nye år.  Nye fjes i arbeidsutvalget blir kasserer Tor Ege fra LO Finans SR-Bank og sekretær Åse Blomkvist fra LO Finans Sparebank1 Gruppen.

Det nye styret i LO Finans HK vil se slik ut:

Knut Bekkevold, LO Finans Sparebank1 Gruppen, leder
Vigdis Nybøle Rekdahl, LO Finans Østfold Akershus, nestleder
Tor Ege, LO Finans SR-Bank, kasserer
Åse Blomkvist, LO Finans Sparebank1 Gruppen, sekretær
Jan Grenaker, LO Finans Bank1, webredaktør
Dordi Formoe, LO Finans Bank1, styremedlem
Tom-Ivar Evensen, LO Finans Telemark, styremedlem
Bjørn Matland, LO Finans Sparebanken Vest, styremedlem
Mari Fonn, LO Finans Buskerud Vestfold, styremedlem
Rune Svendsen, LO Finans Sparebank1 Gruppen, styremedlem
Albert Solibakke, LO Finans Nordvest, styremedlem
Jon Vidar Simensen, LO Finans Nøtterøy Tønsberg, styremedlem
Thorgeir Kristensen, LO Finans Nord-Norge, styremedlem
Lezilyn Fjeld, LO Finans Forex Bank, styremedlem
Magnar Nybakk, LO Finans Innlandet, styremedlem
Roshna Westad, LO Finans Bank1, ungdomsrepresentant

 

Til styret i SLA (Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger) ble følgende valgt:

Knut Bekkevold, LO Finans Sparebank1 Gruppen, styremedlem
Tor Ege, LO Finans SR-Bank, styremedlem
Åse Blomkvist, LO Finans Sparebank1 Gruppen, styremedlem
Jan Grenaker, LO Finans Bank 1, varamedlem

Til styret i Bransjerådet i Handel og Kontor i Norge ble følgende valgt:

Rune Svendsen, LO Finans Sparebank1 Gruppen, medlem
Jan Grenaker, LO Finans Bank 1, medlem

Valgkomitè:

Cathrine Elvestad, LO Finans Østfold Akershus, leder
Elin Struperud, LO Finans Sparebank1 Gruppen, medlem
Øystein Ruud Aspel, LO Finans Bank 1, medlem
Bjørg Stangenes Nilsen, LO Finans SR-Bank, medlem