SLA var i uke 4 samlet på Olavsgaard Konferansesenter for å diskutere vedtekter og forslag til Landsmøtet i Handel og Kontor i Norge 2012.   Aktiviteten og kreativiteten var god og SLA fikk fram flere forslag som det kan bli spennende å se om får gjennomslag på Landsmøtet i september.

Av hensyn til eventuelle motforslag velger vi å avvente med presentasjonen av kravene til etter at innleveringsfristen er passert.  Med andre ord kan resultatet av forslagene omtales her  først 2. februar 2012.  Inntil denne datoen må vi smøre oss med tålmodighet.

SLA et samarbeidsorgan for de landsomfattende foreningene innen Handel og Kontor i Norge, og består av representanter fra HK Finans, Foreningen for Luftfart og Reiseliv, Vin- og brennevinfunksjonærenes forening og Noregs Fiskarlag.

Elin Struperud, Knut Bekkevold, Jan Grenaker, Vigdis Nybøle Rekdahl og Kim Jelle var representanter fra HK Finans på konferansen.