Rundt 30 deltakerer fra HK Finans og LOFinans Postkom var denne uken på tillitsvalgtkurs på Gardermoen.  Kurset var svært vellykket, og deltakerne fikk godt innblikk i nye pensjonssystemer, rettigheter for tillitsvalgte og konflikthåndtering.

På dag en hadde LO Finans besøk av Steinar Ask fra Cerato, som brakte forsamlingen gjennom et tre timers foredrag om konflikthåndtering.  Foredraget var meget relevant for tillitsvalgte, og tok for seg alle stegene innen en såkalt konflikttrapp. 

Knut Bekkevold, leder i HK Finans, har lang erfaring med med tillitsvalgte.  Bekkevold gjennomgikk Hovedavtalens bestemmelser om tillitsvalgtes rettigheter til tillitsvalgtsarbeid i arbeidstiden, samt forankringen av dette i de enkelte bedriftsavtaler. 

Den andre dagen av kurset var viet pensjoner, og aktuar Magne Nilsen fra Sparebank1 Livsforsikring AS, gjennomgikk forskjellige pensjonsprodukter og ga svaret på forskjellen mellom disse.

Sistemann ut var utredningsleder i LO Eystein Gjelsvik, som tok for seg de nye hybridpensjonsløsningene som skal innføres i løpet av de kommende år.  Gjelsvik satte fokus på hvilke krav LO har satt for innføring av disse, samt hovedtrekkene for hva som vil bli endringer i forhold til dagens pensjonsordninger.

Kurset ble avsluttet med gruppearbeid, der deltakerne fikk satt seg godt inn i de ovennevnte temaene.

  

Steinar Ask

 

   

Knut Bekkevold

Eystein Gjelsvik

Magne Nilsen