HK Finans og LO Finans krets Postkom vil fra 1. januar 2011 starte en felles plattform for å markedsføre seg mot ansatte i finanssektoren under navnet LO Finans. Det iverksettes bl.a. med den felles nettsiden www.lofinans.no.


Viktor Sæther fra Postkom (til venstre) og Knut Bekkevold fra HK finans er kontaktpersoner for LO Finans. Foto: May Berg, Posthornet

Samarbeidet i LO Finans har lenge vært på planleggingsstadiet, og det er ikke til å legge skjul på at det er LOFinans krets Postkom som har kommet lengst i tilpasningen til det nye samarbeidet, sier leder Knut Bekkevold i HK Finans i en kommentar.

Ansatte i finansnæringen som ønsker å være medlem i Landsorganisasjonen i Norge, blir medlem enten i Handel og Kontor i Norge eller Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Begge forbundene har organisert egen avdeling/krets for ansatte i finanssektoren, henoldsvis HK Finans og LO Finans krets Postkom.

I dag har HK Finans 1.200 medlemmer, mens LO Finans krets Postkom har rundt 800.

LO Finans er opprettet for å gjøre de rundt 2.000 medlemmene mer synlig blant LOs 865.000 medlemmer, og bidra til økt samarbeid mellom HK Finans og LO Finans krets Postkom. Målet er å skape en felles identitet.

LO-sekretær Trine Lise Sundnes er ansvarlig for finanssektoren i LO-ledelsen og forhandlingsleder for LO Finans.

LOs motpart er Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA), og for første gang i historien reist Handel og Kontor og Postkom felles krav og forhandlet som én gruppe i tariffoppgjøret 2010.