Mange blir i disse dager innplassert i ny/tidligere stilling, noen får beskjed om at de er blitt overtallig.

Prosessen videre er beskrevet på intranett, men det er nærmeste leder som skal veilede videre og innkalle til en første samtale om status.

Er du i tvil, ta kontakt med nærmeste tillitsvalgte eller kretskontoret. Hvis det er behov for det, kan vi delta på møtene med administrasjonen. Det er flere veivalg for de som er berørt, tenk deg nøye om. Er du i tvil er Jobbsenteret et godt alternativ.