Jf alle artikler på intranett om omstillinger, regelverk og innplassering i stillinger.

Dersom du trenger hjelp, ta kontakt med nærmeste lokale tillitsvalgt eller ta kontakt med kretskontoret, Astrid Waaler eller Viktor Sæther. Ikke alle valg er like tydlige når man står midt oppe i omstillingen. Det er en hektisk periode fra nå og fram til 17.6. som er planlagt sluttdato for omorganiseringen av DNB.

Det har også vært og kommer til å bli noen oppslag i pressen om bankens omstillinger. Aktuell.no skriver en del artikler ved siden av dagspressen.