Telefonen blir varm om dagen, flere oppslag på intranett og lokale møter med ledere og representanter fra HR skaper fort forskjellig forståelse av realitetene. LO Finans har svart opp flere artikler ved deltakelse, som «Se muligheter – unngå fellene» eller blogger på andre innlegg som fra bedriftslegen Jan Strømme. Følg med, det kommer flere artikler. Men uansett har vi framforhandlet en ny pakke som er god og kan tas i bruk der det skal bygges ned. Det er bankens ledere som skal avgjøre søknadene og fordele pakker ut fra avtalt sluttdato. En krevende situasjon for mange, det er både plusser og minuser for alle. Flere år med pakke gir ikke pensjonsopptjening i de samme årene, arbeidsmiljø med kolleger og læring på jobben faller bort.

Ta litt tid til egenvurdering og søk informasjon der du manger det. Men til slutt er det din beslutning som teller. Lykke til uansett hva du velger.  Viktor