Nyheten fra London var ventet, men traff oss midt under Landsmøtet til vår fagforening. Da fikk nesten hele ledelsen i LO nyheten samtidig. Ingen tvil, vi har full støtte til å jobbe for gode løsninger for våre medlemmer. Trine Lise Sundnes, LO sekretær,  snakket varmt om LO Finans og har full fokus på vårt arbeid. Det viktigste nå er å få oversikt over alle berørte enheter i banken og bruke det avtaleverket vi har til å finne gode løsninger. Vi har god trening på dette gjennom noen omstillinger de siste årene. Det er viktig at ledelsen lokalt og sentralt tar de tillitsvalgte med i prosessene og holder alle parter godt orientert. Gode prosesser krever åpenhet og god kommunikasjon i banken, taushetsplikten må brukes med kløkt og omtanke.