Eierorganisasjonene i AFR har besluttet at oppdateringsprøvene i AFR ikke skal gjennomføres i 2012.  Beslutningene har kommet etter at DNB og Sparebank1 Alliansen har bedt om endringer i AFR-ordningen.  Arbeidstakerorganisasjonene LO Finans og Finansforbundet støtter kravet. Formålet ved en eventuell reautorisering må være basert på kompetasebygging og oppdatering av allerede innlærte kunnskaper.  En oppdateringsprøve må ikke sette stillingsvernet på prøve, slik dagens ordning med formell eksamen hvert andre år legger opp til.

LO Finans vil komme med mer informasjon mandag 26. mars 2012.