HK Finans Bank 1 har 20. september 2010 sagt opp bedriftsavtalen mellom ledelsen i Bank1 Oslo AS og HK Finans Bank 1, som ble undertegnet 7. januar 2010 og som gjelder til 1. januar 2011. Arbeidet med å utforme en ny bedriftsavtale har allerede startet.