Viser til oppslag i Dn.no om DNB.

DNB har ikke varslet flere oppsigelser/nedbemanning enn det som ligger i eksisterende prosjekter/planer som er kjent fra tidligere. Oppgitt tallstørrelse er noe i overkant enn det vi var kjent med. Etter henvendelse fra LO Finans skal ledelsen legge ut en kort artikkel om hva som var signalisert på møtet som journalisten refererer fra. Dette viser med all tydelighet hvor følsomt dette temaet er om dagen. De tillitsvalgte i LO Finans er orientert.