LO Finans tar flytting av flere oppgaver til etterretning da det er en oppfølging av tidligere vedtak om lokasjon Riga. Vi finner det vanskelig ukritisk å sende arbeidsplasser ut av landet. LO Finans vektlegger betydningen av en god kommunikasjonsplan og konsekvent håndtering av virkemiddelpakker og omplassering av ansatte til nye oppgaver.

Som vi har sakt tidligere appellerer saken både til hodet og hjertet. Hodet forstår kostnadsbildet men hjertet sier nei til å sende arbeidsplasser ut av landet.