Ifølge vedtektene skal representantskapsmøte holdes innen 1.april hvert år, med 2 måneders varsel.

 

Møtet holdes ONSDAG 13 MARS 2013 fra kl 1600 (sted senere)

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på representantskapsmøtet, må være kretsstyret i hende 3 uker før varslet møte.

 

Vi minner om uravstemningen om Forbundsalliansen i april måned. Av den grunn er forslag til endringer av vedtektene en sak som må håndteres på nytt utpå høsten.

Forbundet har bestemt av representantskapsmøte skal erstattes av årsmøte uten at det berører vårt representative utvalg fra 3 selskaper.

 Kretsstyret