Ordinært møte i Representantskapet for LO Finans Postkom holdes 14.mars 2012.

Saker som ønskes behandlet må være kretsstyret i hende 3 uker før møtet holdes.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kretskontoret.